Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

Styret i ABV

Kristoffer Kvame (til venstre), Vidar Tellefsen, Stig Kjærvik, Knut Selberg, Per Morset, Håvar Nordberg, Knut Olaf Sunde, Nils Terje Furunes, Trygve Bragstad, Nicolai Østhus og Bengt Sæther utgjør styret i Stiftelsen Aksjon Bedre Vei.

Veiallianser og interessegrupper over hele Norge gikk i dag sammen om å lansere Aksjon Bedre Vei, en tverrpolitisk stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og en helt ny finansieringsmodell inn i veipolitikken. Målet er at et nytt og moderne stamveinett skal stå ferdig innen 2034.Utgangspunktet for aksjonen er at det nå er tvingende nødvendig å bryte ut av det veipolitiske blindsporet Norge har fulgt gjennom tiår. Dette har satt Norge i en situasjon der landet har Europas dårligste hovedveinett, tross store økonomiske ressurser.

Investering, ikke forbruk
Landevei

Bedre vei: Vei-Norge går sammen om å finne løsninger for at et nytt stamveinett skal kunne stå ferdig innen 2034.

– I norsk politikk har det vært vanlig å se på bevilg-ninger til gode veier som binder sam-men byer og knutepunkter som forbruk. Det er en feilforestilling. Et skikkelig veinett er en lønnsom investering i landets fremtid, og en forutsetning for fortsatt velstand og økonomisk vekst, sier samfunnsøkonom Nils Terje Furunes. Han er styreleder i den nyetablerte aksjonen, og er ellers kjent fra en rekke sentrale stillinger innenfor norsk økonomi og finans, blant annet som tidligere konsernøkonom i DnB NOR (nå DNB) og forsker ved Statistisk sentralbyrå.

Avgjørende for fremtiden

– Den manglende utbyggingen av veinettet er særlig meningsløs siden Norge er et land med store avstander og spredt bosetting, og dermed mer avhengig av et godt veinett enn de fleste andre land. Et velfungerende stamveinett betyr store besparelser og økt konkurranseevne for norsk næringsliv. Dette er viktig for byene, og avgjørende for at vi skal kunne videreutvikle næringsliv og turisme i distriktene, og dermed opprettholde målet om at det skal bo mennesker over hele landet, supplerer sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei og tidligere professor 1 i vei- og trafikkmiljø ved NTNU i Trondheim.

Enighet om fire grunnprinsipper

Bak Aksjon Bedre Vei står blant annet en rekke regionale veiallianser og veipolitiske aktivister fra samtlige landsdeler. Utgangspunktet er enighet om nye grunnprinsipper for fremtidens veipolitikk:

  • Et nytt Statens investeringsfond for infrastruktur (SIFI) bygges opp parallelt med Statens pensjonsfond utland (oljefondet), men skal i motsetning til dette investere direkte i norske infrastrukturprosjekter med tilfredsstillende samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
  • Nye og mer realistiske beregningsmodeller for samfunnsmessig avkastning av veier utvikles og tas i bruk i veiplanleggingen.
  • Veier som er samfunnsøkonomisk lønnsomme etter de nye og reelle kriteriene behandles på linje med andre lønnsomme statlige investeringer. Det betyr at bevilgningene til investeringsfondet SIFI ikke omfattes av ”handlingsregelen” i statsbudsjettet.
  • Ny lovgivning gjennomføres for å oppnå enklere og raskere planprosess for veiprosjekter, sammenlignet med dagens behandlingstid på 7–10 år eller mer.

, , , ,

5. september 2012 - 00:01

En kommentar til Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

  1. Thore Engevik 17. september 2012 - 01:25 at 01:25 #

    Ber om unskyld for at jeg tar opp «et annet tema»eller sånn, men jeg synes dette her er så bra at …andre ting som bygging av idrettsanlegg ?..kan etter mitt syn trenge samme opplegg. Ps. Kun enda mer lønnsomt, og spørsmål. -få ting vil virke mer så alle får lik glede av det? Tomt snakk der penga blir borte og alt «mangler» blir sjanselost i forhold, og nå synes jeg det ser ut som nye muligheter begynner bli utarbeidet. Mitt skriv til kulturdep og helse og omsorgsdep ligger i riksarkivet. Dårlig folkehelse er også lite lønnsomt.

Legg igjen en kommentar