Skuffende statsbudsjett

sigbjørn_johnsen

Skuffende veibudsjett fra Sigbjørn Johnsen.

Statsbudsjettet for 2013 betyr i realiteten at statens bidrag til veibygging sakker akterut. Og fortsatt skal utbyggingen skje stykkevis og delt – slik at vi får mindre vei for pengene enn vi kunne fått.

– Regjeringen fremstiller økningen i veibevilgningene som tidenes satsing. Men realiteten er at man bruker 1,6 milliarder kroner mindre til nye veier enn lovt i Nasjonal transportplan (NTP), sier Nils Terje Furunes, styreleder for Aksjon Bedre Vei og samfunnsøkonom av fag.

Etterslep

Totalt skal det brukes 17,8 milliarder kroner til veiformål over statsbudsjettet i 2013. Av dette går 8,3 milliarder til drift og vedlikehold, og bare 7,9 til å investere i nye veier. Totalbeløpet er riktignok høyere enn forutsatt i NTP, men bevilgningene til nye veier altså langt lavere.

– Denne fordelingen sier mye om vedlikeholdsetterslepet som har fått lov å bygge seg opp. I tillegg kommer en kraftig økning i prisene for selve driften av veiene. Fasiten blir dermed at det bygges 15 kilometer ny motorvei i 2013. Vi er altså fortsatt meget langt unna å oppnå nødvendig fart i veibyggingen, sier han.

Stykkevis og delt

Et annet skuffende moment er at Samferdselsdepartementet måler sin såkalte satsing utelukkende i kroner som er bevilget, og ikke er så opptatt av hvor mye vei det faktisk blir av dette.

– Fortsatt bevilges det penger til en veistump her og en veistump der, istedenfor til store, fullfinansierte prosjekter. Fremdriften blir dermed avhengig av nye bevilgninger i de neste årenes statsbudsjetter. Dette betyr manglende forutsigbarhet, og virker sterkt fordyrende, sier Nils Terje Furunes.

 

,

11. oktober 2012 - 12:32
Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar