NTP: Norge vil fortsatt ha dårligste veinett i den vestlige verden i 2024

Nils Terje Furunes

Nils Terje Furunes er ikke imponert over NTP.

Nasjonal transportplan for 2014–2023 legger tilsynelatende opp til en kraftig økning i veiinvesteringene, men når planperioden tar slutt vil Norge fortsatt ha den vestlige verdens dårligste veinett. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, planforslaget som ble presentert av regjeringen på fredag.

– Forslaget til ny Nasjonal transportplan indikerer tilsynelatende en kraftig økning i samferdselsinvesteringene. Det bebudes en økning i de statlige rammene til veiformål fra i gjennomsnitt vel 19 milliarder kroner årlig mellom 2010 og 2013 til over 31 milliarder i den nye planperioden. Det sørgelige er at reisetiden med bil mellom landsdelene likevel reduseres lite frem til 2024, sier Nils Terje Furunes.

Som eksempel nevner han at reisetiden langs E16 mellom Oslo og Bergen ifølge planen reduseres med 16 minutter, til 8 timer og 4 minutter. Reisetid mellom Oslo og Trondheim langs E6 planlegges redusert med 27 minutter, og blir da 7 timer og 49 minutter.

Fortsatt dårligst i den vestlige verden

– Det betyr at selv elleve år frem i tid vil Norge fortsatt ha i særklasse det dårligste veinettet i den vestlige verden. Det er fortvilet at vi nå ikke benytter sjansen til å satse massivt på veiutbygging for å bedre landets konkurranseevne, noe vi særlig vil trenge når petroleumsvirksomhetens betydning avtar, sier Furunes.

Han understreker at svært mange veiprosjekter som ikke er prioritert i planen, vil gi en langt større avkasting enn Statens oljefond utland har greid til nå, eller som det er sannsynlig at fondet vil klare i fremtiden.

Bedre å investere i lønnsom veibygging

– Nær sagt hele Europa har ledige ressurser i form av anleggsarbeidere og maskiner som kan settes inn i Norge. 54 prosent av anbudene som Statens vegvesen la ut i fjor, ble vunnet av utenlandske entreprenører, til tross for at disse som regel må øke lønningene vesentlig når de opererer i Norge for ikke å bli rammet av reglene om sosial dumping, sier Furunes. Han minner om at import av arbeidskraft og konkurranse fra utlandet er hovedgrunnene til at inflasjonen i snitt har ligget rundt halvparten av inflasjonsmålet siden dette ble innført i 2001.

– Det må være mye bedre nå å investere mer i lønnsom veibygging enn å plassere oljepengene i japanske statsobligasjoner med nær null løpende avkastning, og dessuten med stor valutarisiko, sier Nils Terje Furunes.

 

15. april 2013 - 23:38
Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar