Hva er OBV?

OBV er en landsomfattende tverrpolitisk organisasjon som samarbeider med myndigheter og næringsliv regionalt og sentralt. Hovedmålet er å bidra til at staten investerer i rask utbygging av et hovedveinett som binder sammen større byer og knutepunkter i samtlige landsdeler.

OBV ser utbygging av hovedveinettet som en av de mest lønnsomme og trygge investeringene Norge kan gjøre for å sikre et konkurransedyktig næringsliv og sysselsetting over hele landet.

OBV bygger videre på Aksjon Bedre Vei, men er i dag et uavhengig faglig miljø og ikke en veipolitisk aksjon.

OBV er hovedaksjonær i rådgivningsselskapet Bedre Vei AS.

15. februar 2017 - 14:24
Share This