Medlemskap

OBV er medlemsorganisasjonen for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som ser behovet for et bedre landsdekkende hovedveinett og effektive og miljøvennlige logistikkløsninger i byer og tettsteder

Hva vi tilbyr våre medlemmer:

 • OBV ivaretar medlemmenes interesser først og fremst gjennom å fremme veipolitiske mål ved å arbeide med politiske miljøer og fagmiljøer, og ved å være aktive i mediene
 • OBV formidler veipolitiske nyheter og bakgrunnsinformasjon gjennom intern kommunikasjon og medlemsarrangementer
 • OBV støtter medlemmene i både nasjonale saker og lokale enkeltsaker

Vi trenger innflytelsesrike og interesserte medlemmer:

 • Nasjonale og regionale næringsorganisasjoner
 • Grossister og transportbrukere
 • Transportselskaper
 • Bank, finans og forsikring
 • Eiendomsaktører
 • Fylkeskommuner/kommuner
 • Veibyggere og entreprenører
 • Bilbransjen
 • Veiallianser
 • Andre virksomheter og enkeltpersoner som ser verdien av å støtte arbeidet vårt

Medlemskapet er gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år.

18. januar 2013 - 10:36
Share This