Trenger du foredragsholder?

ABV tilbyr foredragsholdere til organisasjoner, politiske partier, bedrifter og andre som er interessert i foredrag og debattinnledninger. Våre foredragsholdere har spisskompetanse på veipolitiske og andre veirelaterte problemstillinger – kombinert med evne til å engasjere sitt publikum

Ta kontakt for formidling: Tlf.: 90 02 97 29

Pris per foredrag er kr. 10 000 pluss reisekostnader, diett og eventuelt  overnatting.

2. september 2012 - 17:03
Share This