Støtt arbeidet for en ny veipolitikk!

Som medlem eller partner i Aksjon Bedre Vei blir du vår støttespiller i arbeidet for at Norge skal få et moderne, trygt og miljøvennlig stamveinett. Ditt bidrag styrker vår innsats for en ny veipolitikk – med bedre finansieringsløsninger, realistisk beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, frigjøring fra politisk detaljstyring, og et nytt lovverk som gir rask og effektiv planlegging og bygging.

Det er ingen grunn til at Norge fortsatt skal ha det dårligste veinettet i den vestlige verden!

BEDRIFTSMEDLEM

Bli bedriftsmedlem

Gå hit for mer informasjon 

Mer om ABVs forslag til ny veipolitikk:

5. juni 2012 - 12:30
Share This