Arkiv | planlegging

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

Stein Fyksen mener statlige myndigheter må overta planleggingen av store veiprosjekter. Foto Jan Egil Løvbak

Stein Fyksen mener statlige myndigheter må overta planleggingen av store veiprosjekter. Foto Jan Egil Løvbak

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve «omkamper» og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn ikke er ivaretatt, sier Stein Fyksen, tidligere prosjektdirektør for Statens vegvesen Region øst, og nå blant annet styremedlem i ABV.

Les videre →

Les videre | 0
12. juli 2015 - 12:27

Store forventninger til omfattende samferdselsreformer i 2015

I begivenhetenes sentrum: Ketil Solvik-Olsen har fått Stortinget med på å bevilge mer penger til vei. En bra begynnelse, men fortsatt er mye ugjort. Foto Frp

I begivenhetenes sentrum: Ketil Solvik-Olsen har fått Stortinget med på å bevilge mer penger til vei. En bra begynnelse, men fortsatt er mye ugjort. Foto Reynir Johannesson/Frp

Aksjon Bedre Vei (ABV) ser med glede at Regjeringen i 2014 tok noen solide grep i retning av en ny og mer realistisk veipolitikk. Så langt –”godkjent” og vel så det til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Men nå blir det spennende å se om han klarer å følge opp i 2015 og årene som kommer. Hvis han innfrir, kan det faktisk hende at Norge er på vei mot å få et moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land. Det vil i så fall være et historisk vendepunkt.

Les videre →

Les videre | 0
12. januar 2015 - 21:34

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

Flere fjordkrysninger krever ny broteknologi – som kan bli et konkurransefortrinn for norske brobyggere i fremtiden, mener Olav Ellevset. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Flere fjordkrysninger krever ny broteknologi – som kan bli et konkurransefortrinn for norske brobyggere i fremtiden, mener Olav Ellevset. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Les videre →

Les videre | 0
13. februar 2014 - 16:41

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

Knut Selberg

Nødvendig med radikale endringer i planprosess og lovgivning, mener Knut Selberg.

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei. Les videre →

Les videre | 0
18. november 2013 - 09:53

Tid for reformer

Forenklet planprosess og veibygging frigjort fra statlig detaljstyring er det første som må på plass, mener Matz Sandman.

Forenklet planprosess og veibygging frigjort fra statlig detaljstyring er det første som må på plass, mener Matz Sandman.

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010. Les videre →

Les videre | 1
6. november 2013 - 13:33

NTP: Mer penger, men lite gjøres med underliggende problemer

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

– Ja, Norsk transportplan 2014–2023 lover mer penger, det vil bli bygget mer vei og jernbane. Noe annet hadde vært umulig i et valgår. Men planen tar ikke tak i de underliggende problemer som har skapt situasjonen vi er oppe i. Og mesteparten av pengene skal brukes i neste periode, og mye er privatfinansiert gjennom bompenger. Private penger er ikke statlig finansiering, og skal ikke selges som det, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei og tidligere professor 1 i vei- og trafikkmiljø ved NTNU i Trondheim.  Les videre →

Les videre | 0
15. april 2013 - 13:13