Arkiv | Statens pensjonsfond utland

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Les videre →

Les videre | 0
25. november 2013 - 10:28

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet.

Les videre →

Les videre | 0
21. oktober 2013 - 18:54 15. november 2012 - 00:00

Skuffende statsbudsjett

sigbjørn_johnsen

Skuffende veibudsjett fra Sigbjørn Johnsen.

Statsbudsjettet for 2013 betyr i realiteten at statens bidrag til veibygging sakker akterut. Og fortsatt skal utbyggingen skje stykkevis og delt – slik at vi får mindre vei for pengene enn vi kunne fått. Les videre →

Les videre | 0
11. oktober 2012 - 12:32

Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

Styret i ABV

Kristoffer Kvame (til venstre), Vidar Tellefsen, Stig Kjærvik, Knut Selberg, Per Morset, Håvar Nordberg, Knut Olaf Sunde, Nils Terje Furunes, Trygve Bragstad, Nicolai Østhus og Bengt Sæther utgjør styret i Stiftelsen Aksjon Bedre Vei.

Veiallianser og interessegrupper over hele Norge gikk i dag sammen om å lansere Aksjon Bedre Vei, en tverrpolitisk stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og en helt ny finansieringsmodell inn i veipolitikken. Målet er at et nytt og moderne stamveinett skal stå ferdig innen 2034. Les videre →

Les videre | 1
5. september 2012 - 00:01