Arnstad satser på uten-landske entreprenører

Arnstad satser på uten-landske entreprenører

Samferdselsminister Marit Arnstad vil satse mer på utenlandske entreprenører for å få fart på veibyggingen i Norge. Hun advarer ellers mot å tro at OPS-modellen er det store sesam for å få mer vei for pengene. “Jeg synes, ærlig talt, ikke at de fire opposisjons-politikerne som uttalte seg om veipolitikk til Mandag Morgen i forrige nummer kom med de store, banebrytende løsninger på utfordringene vi står overfor,” sier hun. Men tilføyer likevel at hun med interesse har studert forslagene fra Øyvind Halleraker (H), Bård Hogsrud (Frp), Hans Olav Syversen (KrF) og Trine Skei Grande (V).

Mandag Morgen 19.08.12

Scroll to Top