Bygger mye mer motorvei. Eller ikke?

Bygger mye mer motorvei. Eller ikke?

– I år bygger Norge bare 11 kilometer motorvei, og 15 til neste år, sier Frps samferdsels-politiske talsmann Bård Hoksrud. Han er lite imponert over resultatene av regjeringens veipolitikk. Mens samferdsels-minister Marit Arnstad er stolt over økningen i både bevilgninger og antall kilometer. Riksveiinvesteringene har vokst 72 prosent, sier hun.
– Regjeringen er bra på å innfri innen økt byråkrati og flere ansatte i Statens vegvesen, og ikke i antall kilometer vei, svarer Høyres samferdsels-politiske talsmann Øyvind Halleraker.

Uenighet i Nationen, 25.11.12 

Scroll to Top