Innkreving av bompenger langt dyrere enn forutsatt

Innkreving av bompenger langt dyrere enn forutsatt

Innkreving av bompenger koster som oftest langt mer enn Vegdirektoratet har forutsatt. For 14 av 17 bompengeselskaper ligger kostnadene  høyere eller langt høyere enn prognosene tilsa. Størst sprik står Gjesdal bompengeselskap for. Her er kostnaden 198 prosent høyere enn Vegdirektoratet sa den ville bli, skriver Aftenpostnes papir-utgave, som refereres av flere nettmedier. Se for eksempel

Rogalands Avis 16.12.12