– Norge har ikke forstått nytten av veier

– Norge har ikke forstått nytten av veier

Nesten alle veiprosjekter blir i dag feilaktig dømt som samfunnsøkonomisk ulønnsomme, fremgår det av en ny rapport fra Cambridge Systematics,  utarbeidet for Opplysningsrådet for Veitrafikken. Rapporten sammenligner norske beregningsmodeller med amerikanske og britiske, og fastslår blant annet at de norske tar hensyn til for få faktorer og opererer med en urealistisk kort levetid.

Nettavisen 26.09.12 

Scroll to Top