93 prosent er bompenger

93 prosent er bompenger

Rogalendingers bompenger skal finanisere gigant-prosjektene Ryfast og Rogfast. For Rogfast vil hele 93 prosent av prisen være betalt av bilistene selv gjennom bompenger.

Aftenposten 30.10.12 

Scroll to Top