Vegforum Trøndelag

Ingen har det så travelt som en død laks

En laks er nettopp slaktet hos lakseprodusent Nils Williksen AS i Vikna kommune på Namdalskysten i Nord-Trøndelag. 25 timer senere er den omdannet til sushi i Tokyo. Mye er avhengig av at den kommer fram i tide: Arbeidsplasser i distriktene, næringslivet og skatteinntektene som betaler velferden vår.

Laksens største utfordring på veien rundt kloden er de første 45 milene: Veien gjennom Trøndelag. Vegforum Trøndelag krever at politikerne skaffer oss bedre veier.

Les mer om laksens ferd gjennom Trøndelag (PDF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top