Kanskje ikke alle veier er ulønnsomme likevel?

– Et skritt i riktig retning, men fortsatt store mangler. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, rapporten fra Hagen-utvalget – som på oppdrag fra Finansdepartementet har foreslått nye prinsipper for analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av infrastruktur.

Det har lenge vært kjent at norske myndigheter har fastsatt beregningsprinsipper som avviker sterkt fra tilsvarende prinsipper i andre land. Resultatet er at nær sagt alle norske veiprosjekter blir vurdert som samfunnsmessig ulønnsomme, til tross for at mange av dem er åpenbare forutsetninger for at Norge og norsk økonomi i det hele tatt skal fungere.

Bloggkommentar

– Dagens regelverk for kost-nytteanalyser medfører en systematisk undervurdering av nytten, og en overvurdering av kostnadene, skriver Nils Terje Furunes i sin kommentar, som markerer åpningen av ABVs nye veiblogg. Noen andre momenter han trekker frem og kommenterer:

  • Kalkulasjonsrenten foreslås satt ned fra 4,5 prosent til 4 prosent i de første 40 årene, og siden lavere.
    – Fortsatt for høy. Må stå i forhold til realavkastningen av oljefondet, som er den alternative investeringen. Den har så langt vært 2,82 prosent årlig. Svært mange veiprosjekter er mer lønnsomme.
  • Kalkulert levetid for veier økes fra 25 til 40 år.
    – Et fremskritt, men for kort. Sverige og Storbritannia bruker 60 år i sine kalkyler. Og Norges eldste motorvei fyller 50, og er mer nyttig enn noensinne.
  • Ringvirkningene av samferdselsprosjekter for økonomi og næringsliv bør analyseres og tas med i beregningen.
    – Positivt, men utvalget er for kategorisk når det avviser å ta med påvirkning av eiendomsverdier.
Ute på høring

Utvalget ble ledet av Kåre P. Hagen, professor emeritus fra Norges Handelshøyskole, og besto av en rekke eksperter innenfor økonomi. Innstillingen ble overlevert til finansministeren i oktober, og er nå ute på høring. Høringsfristen er satt til 15. januar 2013.
Les hele innlegget 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *