5000 årsverk spart med fergefri E39

 5000 årsverk spart med fergefri E39

Dagens trafikanter på E39 Kristiansand-Stavanger-Bergen-Trondheim legger ned 15 000 årsverk og 20 milliarder kroner i kjøre- og tidskostnader hvert år. Med en fergefri forbindelse til rundt 100 milliarder kroner kan hele 5000 årsverk bli frigjort, samtidig som veibrukerne sparer 4–6 milliarder kroner med dagens trafikk, fortalte prosjektleder Olav Ellevset i Statens veg-vesen da utredningen Ferjefri E39 nylig ble presentert.

Vegen og vi, januar 2013 s.8

Scroll to Top