Nytt håp for bro over Oslofjorden

Nytt håp for bro over Oslofjorden

Samferdselsminister Marit Arnstad fortjener ros for at hun åpner for å se på alternativer til å bygge enda et tunnelløp under Oslofjorden, parallelt med tunnelen som allerede har utmerket seg som Norges farligste. Dessuten, med rundt 300 stengninger i løpet av enkelte år, en av de minst driftssikre.

Se også Byggeindustrien 10.01.13

Scroll to Top