Mer statlig styring i veiprosjekter

Mer statlig styring i veiprosjekter

Større sammenhengende prosjekter som gir raskere og billigere utbygging, mer bruk av statlig reguleringsplan, smartere og bedre kontrakter, flere utenlandske entreprenører: Dette er hva regjeringen vil gå inn for i forslaget til Nasjonal transportplan, som presenteres rett etter påske. Dette i følge statsminister Jens Stoltenberg i en tale på årsmøtet i Akershus Arbeiderparti.

NRK Dagsrevyen 16.03.13 (tv)

Scroll to Top