Bompenger til pensjon?

Bompenger til pensjon?

Bompengefinansierte veier og OPS-prosjekter finansieres med lånte penger. Styreleder Helge Leiro Baastad og administrerende direktør Idar Kreutzer i bransjeorganisasjonen Finans Norge foreslår nå at deler av pensjonsselskapenes fond kan investeres i infrastruktur. Det betyr at det du betaler i bompenger i fremtiden kan bidra til å finansiere din pensjon.

Dagens Næringsliv 18.03.13