Fire felt sør for Ålgård. Eller nok med tre?

Fire felt sør for Ålgård. Eller nok med tre?

– Det viktigste vil være at vi får en vei av en helt annen standard enn det vi har i dag, mener statssekretær Geir Pollestad I Samferdselsdepartementet. Han vil ikke høre på dem som frykter at Statens vegvesen undervurderer trafikkveksten på E39 mellom Ålgård og Lindesnes når strekningen planlegges med tre felt og midtdelere.

NRK Rogaland 13.03.13