Mer veipenger der folk bor og jobber!

Mer veipenger der folk bor og jobber!

Brukes veipengene der det er mest trafikk, eller helt andre steder? NHO har fått analyseselskapet Oslo Economics til å kartlegge den geografiske fordelingen av riksveimidler de to siste stortingsperiodene. Nå krever arbeidsgiverorganisasjonen at transportårene mellom og rundt de største bo- og arbeidsmarkedene må prioriteres høyere.

NHO 11.03.13

Scroll to Top