Får bro – og flytter

Får bro – og flytter

Broer og tunneler hindrer ikke fraflytting. Etter 14 av 19 bro- og tunnelutbygginger i landets fem nordligste fylker har folketallet falt i øysamfunn som har fått fastlandsforbindelse. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener det er godt anvendte skattepenger likevel.

ABC Nyheter 08.04.13.13

Scroll to Top