Firefelts gjennom Vestfold i 2017

Firefelts gjennom Vestfold i 2017 

Ny firefelts vei ved Larvik er siste etappe i utbyggingen av firefelts E18 gjennom Vestfold. Når prosjektet åpnes for trafikk i 2017, blir det dermed sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Langangen i Telemark. Men – bilistene må betale brorparten: Tre milliarder kroner skal innkreves i bompenger. Det ligger an til at samlet bomavgift for en personbil blir 88 kroner for strekningen mellom Gulli ved Tønsberg og Langangen i Telemark.

Nationen 19.04.13