– Mindre detaljstyring, mer effektiv stat

– Mindre detaljstyring, mer effektiv stat

– Skal man bedømme i hvilken grad et land tilbyr høy velstand til sine innbyggere, skal man ikke evaluere hvor mye penger som brukes, men hva man får igjen for pengebruken, skriver samfunnsøkonom og professor Hilde C. Bjørnland. Og i Norge er dette lite i forhold til for eksempel Sverige, ikke minst i samferdselssektoren, fastslår hun. I tillegg til høyt lønnsnivå er statlig innblanding, detaljstyring, manglende prioriteringsvilje og lav effektivitet hovedårsaker til at vi får lite ut av pengene.

Handelshøyskolen Bis nettsider 11.04.13

Scroll to Top