NHO vil ha 65 prosent mer til vei

NHO vil ha 65 prosent mer til vei

SamferdselsLøftet har NHO kalt sitt innspill til Nasjonal transportplan. Organisasjonen vil øke investeringene til samferdsel med 65 prosent de neste ti årene, og ønsker også raskere gjennomføring.

NHO 26.03.13

Scroll to Top