– OPS, snublet visst litt…

KOMMENTAR. Er det en god idé at staten kjøper vei på avbetaling? Høyre synes tydeligvis dét, for OPS-prosjekter og bompenger var hovedgrep da partiets alternative transportplan ble presentert i går. Men OPS innebærer store og unødvendige rentekostnader, og gir dermed Høyre et forklaringsproblem. I dag ble problemet akutt: Samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg, etter å ha unnlatt å fortelle partiledelsen at han har privatøkonomiske interesser i Høyres samferdselspolitiske kjæledegge.

Aksjon Bedre Vei har lenge undret seg over hvorfor Høyre er så opptatt av å bygge infrastruktur som OPS-prosjekter, eller altså som offentlig-privat samarbeid. Modellen har riktignok noen gode sider som det er verdt å se nærmere på. Men den inneholder et element som blir meningsløst i norsk sammenheng: Høyre vil også overlate prosjektfinansieringen til private, gjennom at aktører i finansmarkedene låner ut de nødvendige midlene.

Inn på konto

Det betyr at långiverne senere hen kan glede seg over pene beløp inn på konto, år etter år, i form av avdrag og renter på trygge og statsgaranterte investeringer. Og her dreier det seg om høye renter, sammenlignet med avkastningen vi kan forvente fra Statens oljefond utland. Det hører med til historien at fondet plasserer deler av sin kapital i tilsvarende utenlandske vei- og jernbaneprosjekter, men da på et adskillig mer beskjedent rentenivå.

Erna Solberg – på tide med litt veipolitisk nytenkning?
Erna Solberg – på tide med litt veipolitisk nytenkning?

Til gjengjeld får Høyre mer penger til å bygge infrastruktur. De privatfinansierte OPS-midlene går nemlig utenom statsbudsjettet, og medregnes ikke i de ordinære veibevilgningene som begrenses av handlingsregelen. Og den regelen fremholder jo både Høyre og Arbeiderpartiet som selve kjennetegnet for ansvarlig økonomisk politikk, det vil si politikk som ikke bidrar til overoppheting av norsk økonomi.

Da er spørsmålet, blir økonomien mindre opphetet av at veiene bygges for lånte midler enn for penger man allerede har?

Ulur luring

Svaret er åpenbart nei. Høyres modell er et knep for å lure seg unna handlingsregelen. Men det er ikke et lurt knep. Vi får riktignok mer vei, samtidig som partiet tilsynelatende har sin handlingsregelpolitiske dyd intakt. Men knepet koster dyrt i form av helt unødvendige finanskostnader. Og de som betaler prisen er næringsliv og bilister, som må ut med store ekstrabeløp i bompenger for å dekke innkreving og rentekostnader, eventuelt kommende generasjoner skattebetalere i den utstrekning rentene dekkes over statsbudsjettet.

Fullt mulig å bygge mer vei

En helt annen sak er at Norge trygt kan gjennomføre langt flere infrastrukturprosjekter enn regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan, forutsatt at arbeidet utføres av utenlandske entreprenører som nå nærmest desperat trenger oppdrag. Med egne arbeidere og maskiner vil de kunne bygge billigere enn norske utbyggere, samtidig som en slik løsning bidrar minimalt til oppheting av den norske økonomien.

Med andre ord, det er fullt mulig å gjennomføre alle Høyres veiprosjekter, og flere til, på økonomisk fullt forsvarlig vis. Og helt uten å ta opp dyre lån. Staten har penger i overflod til å betale for infrastruktur, og det kan for eksempel skje gjennom en modell der deler av oljeinntektene som nå går til Statens oljefond utland plasseres i et Statens investeringsfond for infrastruktur, som igjen sikrer gjennomføringen av lønnsomme veiprosjekter finansielt.

Dette er å investere deler av vår oljeformue på en måte som kommer både nålevende og fremtidige generasjoner til gode, og som kan gi høyere avkastning og lavere risiko enn investeringer i utenlandske aksjer, obligasjoner og handlegater. Og altså helt uten å betale høye renter til aktører i finansmarkedene.

På tilliten løs

Etter vår oppfatning er avbetalingsaspektet i Høyres OPS-modell så lite smart at det går på tilliten til Høyres veipolitikk løs. Nyheten om Hallerakers personlige interesser i saken bidrar ikke til å styrke denne tilliten. Det gjør heller ikke en artikkel vi kunne lese i avisen Klassekampen for en tid siden – der fremgår det at arvingene etter redermilliardæren Petter Sundt er blant de største giverne til Høyre, med et bidrag på minst 1,25 millioner kroner. Og det har de råd til, etter å ha innkassert 180 millioner kroner i utbytte fra OPS-selskaper som står bak de tre prosjektene som hittil er gjennomført.

Neida, vi skal ikke påstå at Høyres ubegripelige begeistring for vei på avbetaling skyldes krefter i partiet som vil berike seg selv, finansnæringen eller økonomiske støttespillere. Men som sagt, Høyre har et forklaringsproblem. Og mye tillit som skal gjenvinnes. Kanskje tiden er moden for litt veipolitisk nytenkning i Høyres Hus?

Lenker:

Halleraker trekker seg midlertidig, Aftenposten 25.04.13
Høyres veisjef er europeisk bompenge-topp, VG 24.04.13
Erna ikke varslet om Halleraker-familiens bompenge-imperium, VG 24.04.13
Høyre-ledelsen: – Anså ikke bom-toppverv som problematisk, VG 24.04.13
Høyre-topp hjalp kona å vinne bompengeanbud, Bergensavisen 07.04.13, sitert av Nettavisen
Høyregivernes melkeku, Klassekampen 22.03.13

 

1 hendelser på “– OPS, snublet visst litt…”

  1. Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

    Som politiker i Kystpartiet og bosatt på Bømlo der Halleraker har hatt en fingen med i spillet om bompengene og for å styre prosjektet til sin familie, er ikke dette ulovlig så vet ikke jeg. Det er jo slik mafiaen oprerer i Italia og der jakter de på slike med luper og her skal vi godta mafiatilstander.
    Hadde ikke Halleraker gjort noe ulovlig så hadde han heller ikke trengt å gå fra samferdselskomiteen. Det skal ikke bare være å enkelt å bare trekke seg så skal en gå fri en slik alvorlig sak som å tilegne seg og sin familie økonomisk vinning på grunn av sin politiske stilling. Derfor anmeldte jag saken til politiet på Bømlo, men saken ble henlagt, intet krimenelt saken henlagt, saken ble anket med en gang til Statsadvokaten. Dette kan ikke stå, da er det etter denne henleggelsen fritt frem for alle politikere å tilegnes deg økonomiske gevinster til seg og sin familie og venners venner. Ja da er mafia virksomhet lovlig i Norge. Her må det oppvask til, det nytter ikke bare å stikke halen mellom bena fra en slik kommitestilling og komme seg unna straffen, det blir for enkelt. Dette blir det samme som å rane en butikk og så stikke og etter på si det er ok å rane og på toppen få beholde utbyttet. Så når Halleraker selv innrømmet i pressen hva han hadde gjort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Takket av etter 44 år i Statens vegvesen
– Torbjørn Naimak er en bauta!
folkebladet.no 09.12.18
Solberg åpnet E6 Hålogalandsbrua
Søndag 9. desember åpnet statsminister Erna Solberg (H) E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik i Nordland.
bygg.no 09.12.18 
Det store intervjuet Samferdselsminister Jon Georg Dale: – Senterpartiet er det verste jeg veit
Frp-stjerneskuddet snakker om innvandring, bompenger, taxfree - og hatet mot Senterpartiet.
nettavisen.no 08.12.18
Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien
Nytt veiprosjekt satser på teknologiutvikling – skal gjøre veien sikrere for bilister og jobben tryggere for anleggsarbeidere.
ntbinfo.no 07.12.18 
Skal redusere CO2-utslippene på veianlegg
Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent innen drift før 2030.
at.no 06.12.18
Vedta mål, ikke virkemidler i samferdselspolitikken
- Vedta tydelige og ambisiøse mål, og gi etater og virksomheter mer frihet til å utforme og prioritere tiltak for å nå målene. Det var Anne-Kari Brattens oppfordring til politikerne på Spekters frokostmøte om bedre transporttilbud.
spekter.no 06.12.18