Veiaksjon vil ha Sørlandets verste strekning med i NTP

Veiaksjon vil ha Sørlandets verste strekning med i NTP

– Køene på E39 mellom Kristiansand og Søgne blir en av de viktigste sakene frem til Stortinget skal behandle Nasjonal transportplan 18. juni. mener Bjørgulv Sverdrup Lund, leder for Veiaksjonen i Agder-fylkene. Han er overrasket over at landsdelens verste veistrekning ikke er med i planen.

NRK Sørlandet 15.04.13