Mosseveien er – og blir – for trang

Mosseveien er – og blir – for trang

For trang. Det er stikkordet for Mosseveien i dag. Det har vært stikkordet gjennom flere hundre år. Det vil også være det i fremtiden, selv om veiarbeid pågår. Mosseveien burde vært firefelts vei, men blir det aldri. Og tunnel under Ekebergplatået er også tatt ut av de store planene.

Aftenposten 12.05.13

Scroll to Top