– Hafast ubrukeleg som stamveg

– Hafast ubrukeleg som stamveg

Vi må huske at E39 skal vere hovudveg for heile kysten, og at den ikkje må verte ein omveg. Det perspektivet er vekke i lokaldebatten. I staden for å tenke på å binde landsdelar saman, er det her fokus på å lage gode lokalsamband. Dette seier Nils Terje Furunes, styreleiar i Aksjon Bedre Vei, som her har gjort unntak frå praksisen med ikkje å ta standpunkt i lokale vegsaker.

Mørenytt 04.09.13

Scroll to Top