– Bred støtte til E134 Miljøvegen

– Bred støtte til E134 Miljøvegen

– Firefelts motorvei med 110 km/t halverer reisetiden mellom øst og vest, mener tilhengerne. Nå får de tungtveiende støtte. Mange av innbyggerne langs E134 har slått seg sammen og dannet Vegforum Øst-Vest. De mener regjeringens valg må være lett. – Strekningen er kortest, tryggest, raskest og mest driftssikker i forhold til alternativene, sier foreningens leder Nicolai Østhus.
NRK Telemark 27.09.14

Scroll to Top