E134 står sterkt som hovedvei etter ny ”innspillkonferanse”

E134 står sterkt som hovedvei etter ny ”innspillkonferanse”

Stort fremmøte og sterkt engasjement på ”Innspillkonferanse om Øst–Vestutredningen” i Oslo i dag. Arrangøren, Statens vegvesen, presenterte nye men foreløpige beregninger for de konkurrerende alternativene for ny hovedvei mellom Oslo og Bergen. Her kommer E 134 klart best ut, og enda bedre blir løsningen hvis man tar med innkortingen i Telemark med direkte vei Gvammen, Åmotsdal, Rauland og Grungedal, lange tunneler ved Røldal, og forgreninger fra Odda mot både Bergen og Haugesund. Statens vegvesen har ikke foretatt beregninger med E134 som gjennomgående motorvei. Med en slik standard vil byggekostnadene bli høyere, men nytteverdi og trafikkgrunnlag vil komme overlegent best ut. ABV regner med at veien da vil være samfunnsøkonomisk lønnsom fra dag én etter ferdigstillelse. I det videre utredningsarbeidet for øst–vest-forbindelse bør Statens vegvesen gå videre med E134 og Hemsedalsalternativet. Det bør utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for firefelts motorvei for E134 og for hele strekningen mellom Oslo og Bergen/Haugesund, som binder sammen de mest folkerike regionene i landet. ABV støtter fullt ut Vilrid Femoen i Vegdirektoratet, som oppfordret deltagerne i konferansen til å tenke nasjonalt og helhetlig i valget av øst–vest-løsning.

Scroll to Top