“Leve Toten, f**n i Norge”

“Leve Toten, f**n i Norge”

– I et land der noen og tyve instanser kan fremme innsigelser til en reguleringsplan og sette demokratiske prosesser til side, er det mye som er umulig å få til, skriver sivilarkitekt og planlegger (dessuten styremedlem i ABV) Knut Selberg i en kronikk i Adresseavisen. Han trekker frem en rekke skrekkeksempler fra Trøndelag – og understreker at det er kritisk viktig at dialogen mellom utviklere, plankontor og politisk ledelse går fritt og åpent. Åpenhet og dialog kan ikke stresses for mye, understreker han.
Adresseavisen 22.01.15

Scroll to Top