Regjeringskrav: Hovedveier uten rundkjøringer og lokale omveier

Regjeringskrav: Hovedveier uten rundkjøringer og lokale omveier

Ikke rundkjøringer, og trasé utenom byer og tettsteder: Dette er krav som Samferdselsdepartementet nå stiller til nye hovedveier, fremgår det av et brev departementet nylig sendte Vegdirektoratet. Det åpnes riktignok for noen få unntak, men likevel: ABV setter kryss i taket for at regjeringen har tatt et viktig skritt mot  gi Norge en mer rasjonell veipolitikk.
Dagens Næringsliv 18.01.15

Scroll to Top