Ti norske broer kollapser hvert år

Ti norske broer kollapser hvert år

Av over 17.300 broer på det norske riks- og fylkesveinettet er det hvert år gjennomsnittlig ti som kollapser. – Men vi kjenner ikke til at broer har falt ned av seg selv på grunn av manglende vedlikehold. Det skjer når konstruksjonen påføres direkte ytre påkjenning, typisk er påkjørsler av tunge kjøretøy, eller som Skjeggestad bru, der enorme krefter har presset på fundament og pilarer som en følge av utglidning, understreker avdelingsdirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen.
Byggeindustrien 04.02.15

Scroll to Top