Fire felt på Riksvei 23 i Buskerud

Fire felt på Riksvei 23 i Buskerud

Nå starter den endelige planlegging og utbygging av en ny 5,5 kilometer lang parsell mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune på Riksvei 23 i Buskerud, etter at Regjeringen har gitt grønt lys for prosjektet. Denne utbyggingen er kostnadsberegnet til 2 milliarder kroner, men dette er bare starten på en større utbygging som strekker seg fra Dagslett til Lier. Der får Riksvei 23 et felles kryss med E18. Utbyggingen vil lette trafikkavviklingen i området og fjerne flaskehalser.
Bygg.no 20.06.15

Scroll to Top