Entreprenørene skal tidligere inn i veiprosjektene

Entreprenørene skal tidligere inn i veiprosjektene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil nå at entreprenørselskapene skal involveres i veiprosjektene på et tidligere tidspunkt enn hva tilfellet er i dag. Statsråden sier også at det kan komme flere totalentrepriser – uten at han vil love en andel på 20 prosent. Riktignok vil ikke samferdselsministeren diktere Statens Vegvesen i enkeltprosjekter, men han påpeker at det kan være en fordel at de som faktisk skal bygge veien får anledning til å sette seg ned og komme med forslag.
Bygg.no18.08.15

 

Scroll to Top