2013–2032: 75 milliarder til samferdsel i Oslo

2013–2032: 75 milliarder til samferdsel i Oslo

Det er ikke småtterier som skal bevilges til utbygging av veier og kollektivtrafikk i landets hovedstad de nærmeste årene. Den såkalte Oslopakke 3 har en finansieringsplan med en økonomisk ramme på 75 milliarder kroner for årene 2013-2032. Bompenger fra bilistene og offentlige bidrag dekker regningen. Spørsmålet er bare: Er dette nok for å møte den forventede trafikkvekst? Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Staten, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens Vegvesen.
Journalen.hioa.no 10.09.15

Scroll to Top