E10 Hålogalandsvegen bygges med statlig reguleringsplan

E10 Hålogalandsvegen bygges med statlig reguleringsplan

Nå skal planleggingstiden ved store veiprosjekter reduseres kraftig. Nylig har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt planprogrammet for statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen.  – Dette betyr en planleggingstid på to år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som også påpeker at liknende opplegg er vedtatt for Ringeriksbanen og utbyggingen av E16 mellom Skaret og Hønefoss.
Conpot.no 11.09.15

Scroll to Top