Bråstopp for ny E39 på Sørlandet

Bråstopp for ny E39 på Sørlandet

Utbyggingen av ny E39 på Sørlandet – som er et svært viktig veiprosjekt i denne landsdelen – har nå stoppet opp etter at det er klart at meklingen mellom partene ikke førte frem. Nå må saken avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – Ingen vet hvor lang tid dette kan ta. Kanskje går det flere måneder, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen.
NRK  12.10.15

Scroll to Top