Mer til planlegging av fergefri E39

Mer til planlegging av fergefri E39

Statens Vegvesen får i forslaget til statsbudsjett for 2016 tilført mer midler til planlegging av ulike deler av E39 – som vil gjøre E39 fergefri når disse prosjektene bygges ut. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier også at Regjeringen i forbindelse med E39-prosjektene har satt av penger til et forskningsprosjekt for utvikling av ny broteknologi.
Bygg.no 07.10.2015

 

Scroll to Top