Sør-Trøndelag: Ap. mener veisatsing er mageplask

Sør-Trøndelag: Ap. mener veisatsing er mageplask

På samferdselsbudsjettet for neste år er det satt av 400 millioner kroner til veiene i Sør-Trøndelag, skriver Adresseavisen i Trondheim. Arbeiderpartiets fylkesordfører Tore O. Sandvik er ikke tilfreds med dette og kaller veisatsingen for et mageplask – sett i forhold til de løfter som er gitt. Han kritiserer bl.a. Regjeringen for ikke å sette av midler til planlegging av ny Sluppen bro.
Våre veger: Adressa 07 .10.15

Scroll to Top