Vegvesenet: Billigste løsning over Hardangervidda

Vegvesenet: Billigste løsning over Hardangervidda

For den kommende utbygging av Riksvei 7 over Hardangervidda, velger Statens Vegvesen det alternativet som har de laveste kostnadene – og som er tilfredsstillende vinterstid. Anbefalingene fra Statens Vegvesen går blant annet ut på den 6,3 kilometer lange Dyranut-tunnelen skal bygges. Etter disse planer er omkostningene beregnet til to milliarder kroner.
bygg.no 27.10.15

Scroll to Top