320 kroner for dieselbil i bomringen, sier TØI

320 kroner for dieselbil i bomringen, sier TØI

Transportøkonomisk Institutt (TØI) foreslår i en rapport laget for Statens Vegvesen å ti-doble bompengesatsene for dieselbiler, dersom de kjører gjennom bomringen i Oslo i rushtiden. I praksis vil det bety at hver passering koster deg 320 kroner, dersom du kjører på diesel.
NA.no  04.11.15

Scroll to Top