Færre mister livet på norske veier

Færre mister livet på norske veier

Iløpet av årets ti første måneder mistet 101 mennesker livet etter ulykker på norske veier. Ifjor mistet 135 livet i samme periode. I 2013 var antall drepte 156 fra årsskiftet og ut oktober. Uten å legge for mye i tallene konstaterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at disse historisk lave tall er svært gledelige.
Regjeringen.no 02.11.2015

Scroll to Top