Mer gods på norske hjul, viser nye tall

Mer gods på norske hjul, viser nye tall

Konkurransen mellom norske og utenlandske selskaper om transportoppdrag i Norge og til og fra Norge har i mange år vært hard. Nå viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå at de utenlandske selskapene taper markedsandeler. Reduksjonen er 13,2 prosent målt i godsmengce og samtidig er reduksjonen 21,2 prosent i antall tonnkilometer.
klikk.no 09.11.15

Scroll to Top