Mer statlig styring i store veiprosjekter

Mer statlig styring i store veiprosjekter

Det er ingen hemmelighet at planlegging og utbygging av store infrastrukturprosjekter tar lang tid i Norge. Prosessene er ofte langtekkelige, takket være innspill og motstand fra lokale interesser. Nå varsler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mer bruk av statlige planer. Da må lokale myndigheter holde et høyere tempo i sitt arbeide med slike saker.
bygg.no 19.11.15

Scroll to Top