NHO: Ikke sett beinkrok på Hordfast

NHO: Ikke sett beinkrok på Hordfast

Kristin Skogen Lund, adm. dir. i Næringslivets Hovedorganisjon, ser med bekymring på den lokale motstand på Vestlandet mot trasevalg for ferjefri E39 og Hordfast-forbindelsen. – Nå må vi ikke sette beinkrok på Hordfast og regionens utvikling, sier Skogen Lund, som understreker betydningen av at regionene og arbeidsmarkedene på Vestlandet knyttes tettere sammen.
bygg.no 05.11.15

Scroll to Top