Skal bilistene betale kollektivsatsing i Oslo?

Skal bilistene betale kollektivsatsing i Oslo?

Alle er positive til at det skal investeres mange milliarder kroner i bedret kollektivtrafikk i Oslo-regionen. Spørsmålet er bare: Hvem skal betale regningen? Dersom rapporten fra “KVU Oslo-navet” blir politiske realiteter, må kanskje byens bilister betale 4 kroner for å kjøre en kilometer – en dramatisk økning av dagens takster i bompengeringen rundt hovedstaden.
side3.no 2.11.15

Scroll to Top