Vil ny veiutbygging gi mer kø inn til Oslo?

Vil ny veiutbygging gi mer kø inn til Oslo?

I 2030 kan utbygging av nye, store veiprosjekter øke køene inn til Oslo. Dette gjelder utbyggingen av E18 vest for Oslo, E16 mellom Sandvika og Hønefoss og den nye broen over Oslofjorden som skal erstatte fergene mellom Moss og Horten. Naturvernforbundet frykter denne utviklingen. Den viktigste årsak til trafikkøkningen er den store befolkningsveksten i områdene rundt Oslo.
dagsavisen.no 28.12.15

Scroll to Top